Tag: máy đan kẽm gai CHIHO

MÁY ĐAN KẼM GAI VÀ CÔNG DỤNG

Máy Đan Kẽm Gai Là Gì? Máy đan kẽm gai là loại máy có chức năng đan những sợi kẽm dạng tròn trơn thành dây kẽm có 2 đầu gai nhọn. Dây gai được làm bằng sợi kẽm xoắn vào nhau. Xen kẽ là nhiều nút với 2 đầu kẽm mũi nhọn xoắn vào nhau […]